Покрівельні та фасадні матеріали

ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ:

ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ:

Загальні положення:

Ця Політика з обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI “Про персональні дані” і визначає порядок обробки персональних даних та заходи забезпечення безпеки персональних даних, які приймає ТОВ “ВТК АРЕМБУД” (далі – Оператор).
1.1. Оператор встановлює як свою найважливішу мету і умову здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина під час обробки його персональних даних, зокрема захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://www.arembud.kiev.ua/.

Основні поняття, використовані в Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://www.arembud.kiev.ua/;

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційними технологіями та технічними засобами;

2.5. Анонімізація персональних даних – дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб’єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних – будь-яке дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням засобів автоматизації або без такого використання з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), анонімізацію, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Оператор – державний орган, місцевий орган влади, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що виконуються з персональними даними;

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що безпосередньо або опосередковано стосується певної або визначеної особи, яка відвідує веб-сайт https://www.arembud.kiev.ua/;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайтуhttps://www.arembud.kiev.ua/;

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.11. Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних необмеженому колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, включаючи публікацію персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача:

3.1. Прізвище, ім’я, по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Адреса об’єкта будівництва;

3.5. Також на сайті здійснюється збір та обробка анонімних даних про відвідувачів (включаючи файли “cookie”) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).

3.6. Вищезазначені дані подальше в тексті Політики об’єднані загальним поняттям “Персональні дані”.

Цілі обробки персональних даних:

4.1. Одна з цілей обробки персональних даних Користувача – складання рахунку-фактури або договору поставки.

4.2. Крім того, Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору листа на електронну адресу info@arembud.com.ua з поміткою “Відмова від отримання повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції”.

4.3. Анонімні дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

Правові підстави обробки персональних даних:

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у випадку їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://www.arembud.kiev.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач виражає свою згоду з даною Політикою.

5.2. Оператор обробляє анонімні дані про Користувача в разі, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів “cookie” та використання технології JavaScript).

Порядок збору, зберігання, передачі та інші види обробки персональних даних:

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, щоб уникнути доступу до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов, не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних Користувач може актуалізувати їх самостійно, надсилайши Оператору повідомлення на електронну адресу Оператора info@arembud.com.ua з позначкою “Актуалізація персональних даних”.

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора info@arembud.com.ua з позначкою “Відклик згоди на обробку персональних даних”.

Трансгранична передача персональних даних:

7.1. Перш ніж розпочати трансграничну передачу персональних даних, Оператор повинен переконатися в тому, що іноземна країна, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Трансгранична передача персональних даних на території іноземних країн, які не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на трансграничну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

Заключні положення:

8.1. Користувач може отримати будь-які пояснення з питань, що цікавлять його, стосовно обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти info@arembud.com.ua

8.2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://www.arembud.kiev.ua/safy/.

0
    0
    Корзина покупок
    Корзина пуста
    Телефонувати